CV kurs

Centrumvillan fritidsgården och biblioteket anordnar en CV-kurs den 27 mars kl 15 för årsurs 9 – gymnasiet. Anmälningsdag den 24 mars till biblioteket tel 060/191570 eller mail granloholms.bibliotek@sundsvall.se.