Öppen idrottshall

Fritidsgårdens egna tider i idrottshallen

  • Öppen hall på fredagar: Valfritt kl 19.00-20.00.  Fotboll kl 20.00-22.30