Samverkan

Fritidsgården samverkar med olika föreningar, skola samt andra fritidsgårdar.

Granloholms fritidsförening

Föreningens uppgift är att samla idéer aktivitetsintresserade i Granloholm.
Kontakt: Granloholmsff@gmail.com

Trygga Sundsvall

Trygga Sundsvall finns för dig som är intresserad av trygghet i det offentliga rummet. Här bjuder vi in till trygghetsvandringar och andra aktiviteter med trygghet som tema.
Kontakt: helen.otterstrom@sundsvall.se 
Facebook: Trygga Sundsvall

Ung i Sundsvall

Ung i Sundsvall drivs av Ungdomsavdelningen i Sundsvalls kommun och är till för dig som är nyfiken på vad det finns att göra i Sundsvall. Här kan du få senaste nyheten om ungdomsevenemang i Sundsvall samt annan intressant information som rör just dig. Du får även vetskap om avdelningens verksamheter i Sundsvall. 
Hemsida: www.ungisundsvall.se
Facebook: Ung i Sundsvall
Instagram: @ungisundsvall