Lokaler

På Centrumvillan finns ett antal lokaler som är möjliga att hyra för bland annat idrott, möten, skapande, filmvisning/föredrag.

Bokning

Idrottshallen

Ungdom (barn och ungdom till och med 20 år) = 65kr/tim
Vuxen (vuxenverksamhet i bidragsberättigade föreningar) = 155kr/tim
Privat (Övriga föreningar, företag och privatpersoner) = 220kr/tim

Bokning av tider i Idrottshallen (görs via Kultur&Fritids bokningssystem ”interbook”)
Bokningslänk:
Interbook GO Sundsvall

Möteslokaler

Vid bokning kontakta oss på: 060-19 17 66