Satsning av Allidrott på Centrumvillan

idrottSISU gör en satsning som kallas Allidrott tillsammans med Fritidsgården Centrumvillan. Allidrott är ett projekt som vill ge fler barn och ungdomar i årskurs 5 och uppåt möjlighet att prova på och upptäcka flera idrotter under gemensamma former. Allt är gratis för deltagarna och det finns inga krav på medlemskap eller närvaro. Målet är att